Privacy policy

Waasland mazout verwerkt uw persoonsgegevens, gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van uw persoon, in het kader van zijn activiteiten. Via onze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website of wanneer u een overeenkomst heeft als klant van Waasland mazout.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Algemene persoonlijke informatie zoals: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, andere gegevens die u zelf heeft verstrekt aan Waasland mazout in het kader van een overeenkomst (bedrijfsnaam, BTW-nummer…)
 • Informatie om een aankoop, reservatie of offerte-aanvraag mogelijk te maken en aldus te verwerken voor het correct kunnen uitvoeren van onze overeenkomst
 • Informatie die wij mogen ontvangen door communicatie die u tot ons gericht heeft
 • Informatie die mits voorafgaande toestemming van de klant toevertrouwd werd voor het aankondigen, voorstellen of toelichten van realisaties, projecten of andere elementen.
 • Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Waasland mazout zijn noodzakelijk:

 • voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
 • om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
 • om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt:

 • Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Waasland mazout,
 • via het contactformulier en de daar voorziene invulvelden op de website.
 • De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Waasland mazout.

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Waasland mazout. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

 • Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
 • Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@waaslandmazout.be.

Vragen?

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kan u steeds contact opnemen via info@waaslandmazout.be.

Disclaimer

Waasland mazout behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, zoals het bij de meeste websites het geval is. Deze cookies gebruiken we om u de best mogelijke ervaring op onze website te geven.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden van zodra u een website bezoekt.

Onze cookies helpen om:

 • de website te laten werken zoals u verwacht
 • uw gegevens van uw account te bewaren om uw volgende bezoek eenvoudiger en sneller te laten verlopen
 • uw bestelling succesvol te kunnen verwerken
 • onze website voortdurend te kunnen verbeteren.

De cookies worden niet gebruikt voor:

 • persoonlijke en/of gevoelige informatie te bewaren (hetzij met uw uitdrukkelijke toestemming en indien de gegevens nodig zijn om een bestelling te verwerken)
 • door te geven aan derde partijen
 • commerciële doeleinden.

Ondernemingsgegevens

WAASLAND MAZOUT
Doornstraat 2A
9170 Sint-Gillis-Waas

BE 0480 018 158

Tel. 03 225 58 90
info@waaslandmazout.be
www.waaslandmazout.be